Tag

Wat is de renovatiepremie?

Vanaf 26 maart 2007 kan elke Vlaming die zijn woning renoveert een renovatiepremie aanvragen bij de Vlaamse regering. Die premie kan oplopen tot 10.000 euro. Wie komt er in aanmerking voor de premie en aan welke voorwaarde moet hij voldoen?

Voor wie?

Elke Vlaming die zijn woning renoveert komt in aanmerking voor de renovatiepremie, op voorwaarde dat hij geen tweede woning bezit of bezat tot drie jaar voor de aanvraagdatum en voldoet aan de inkomensvoorwaarden.

Er geldt een inkomensgrens van 35.000 euro voor alleenstaanden, 50.000 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste (te verhogen met 2800 euro voor iedere extra persoon ten laste), 50.000 euro voor samenwonenden (ook te verhogen met 2800 euro voor iedere persoon ten laste)

Woning

De woning die je wil renoveren moet minstens 25 jaar oud zijn op de aanvraagdatum en gelegen zijn in Vlaanderen. Niet alleen huizen, maar ook appartementen komen in aanmerking.

Minimale investering

De aanvrager van de premie moet voor minstens 10.000 euro (exclusief BTW) aan geldige facturen kunnen voorleggen bij de aanvraag.

Werken

De renovatiewerken moeten uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers of (voor de doe-het-zelvers) met bouwmaterialen waarvoor een factuur kan voorgelegd worden. De woning moet na de werken structureel gezond en tochtvrij zijn.

Tot de werken die op de lijst staan, behoren: ondergrondse werkzaamheden, vervanging of verbetering van binnen- en buitenmuren, vernieuwen van draagvloeren en dekvloeren, vernieuwen van dak, vernieuwen buitenschrijnwerk, vervanging of plaatsing van binnendeuren, elektriciteitswerken, vervangen of plaatsen van sanitair, aanbrengen, vervangen of verbeteren van centrale verwarming, herindelings- of uitbreidingswerken.

Aanvraag

De aanvrager mag slechts een renovatiepremie aanvragen voor dezelfde woning. Je kunt de aanvraag pas na de werken indienen. De aanvraag moet alle facturen bevatten. De facturen mogen bij de aanvraag maximum 3 jaar oud zijn.
De premie bedraagt maximaal 30% van de aanvaarde kostprijs (exclusief BTW), met een plafond van 10.000 euro. De aanvrager mag voor dezelfde woning in een tijdsbestek van 10 jaar slechts één premie aanvragen.

Tags , ,

Op welke manieren kan ik zonne-energie in mijn woning toepassen?

Steeds meer mensen geraken overtuigd van het nut van zonne-energie. Niet alleen is dit soort energie vriendelijker voor het milieu, maar je kunt er op termijn ook een hoop geld mee besparen. Zonne-energie kun je op twee manieren toepassen in je eigen woning: via zonnepanelen of via een zonneboiler.

Zonneboiler

Met de installatie van een zonneboiler kun je meer dan de helft van je energiekosten voor warm water in de keuken of de badkamer besparen.  Een zonneboiler kan ook instaan voor de verwarming van je zwembadwater of voor een deel van het warm water voor de verwarming van je huis.

Een zonneboiler zet de elektromagnetische straling van de zon om in warmte. Zelfs in de winter schijnt de zon lang genoeg om het water in je tank te verwarmen. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector vangt het zonlicht op. De zonneboiler bevat een vloeistof die door het zonlicht wordt verwarmd. Die  geeft de warmte af aan de collector. De zonnecollector wordt vaak op het dak van de woning geïnstalleerd.

In Nederland krijg je geen subsidies meer voor de plaatsing van een zonneboiler, in België hangen de premies af van de gemeente en de provincie waarin je woont en je  netbeheerder. Reken voor de kostprijs van een zonneboiler op een bedrag tussen 2000 en 5000 euro.

Zonnepanelen

Zonnepanelen of PV-panelen (fotovoltaïsche cellen) zorgen voor elektriciteit. Een paneel van 1m² kan jaarlijks 100 kWh opbrengen.  Het aandeel dat de zonnepanelen kunnen leveren in het totale elektriciteitsverbruik, hangt af van het aantal zonnepanelen en de leefgewoonten van het gezin dat in de woning leeft.

De zonnepanelen bestaan uit fotovoltaïsche cellen. In die cellen wordt het licht omgezet in elektriciteit. Een zonnecel bestaat uit twee plaatjes, gemaakt van het goed geleidende silicum.  Een plaatje heeft een positieve en een een negatieve lading. De energie afkomstig uit het zonlicht brengt vervolgens een elektrische stroom op gang.

Wie in Vlaanderen investeert in zonnepanelen heeft recht op een fiscale premie van 40%. Per 1000 kWh geproduceerde stroom ontvang je 20 jaar lang een groenestroomcertificaat. Dat kun je aan je netbeheerder verkopen. De prijs van de installatie van zonnepanelen kan sterk verschillen naargelang het gebruikte materiaal, het rendement, enz.

Tags , , , , , ,