Tag

Algen voorkomen in de vijver

Er bestaan twee groepen algen: de zweefalgen en de draadalgen. Zweefalgen zijn eencellige organismen en zijn zodanig klein dat ze met het blote oog niet waarneembaar zijn. Doordat ze zich erg snel kunnen vermenigvuldigen, komen ze meestal met miljoenen per liter voor, wat het water groen doet kleuren. Draadalgen zien eruit als lange slierten en zijn in tegenstelling tot voorgenoemde soort wel zicht- en tastbaar. Ze kunnen drijven door het water of zich vasthechten aan de bodem. Gezond water brengt altijd wat draadalgen met zich mee, maar als de groei overmatig wordt kunnen ze schadelijk zijn voor de vijver.

Waarom groeien algen?

De overmatige aanwezigheid van algen wijst op het feit dat er iets mis is met de vijver. De exacte oorzaak kan soms moeilijk te achterhalen zijn. Doordat algen hun energie uit afvalstoffen halen, wijzen ze meestal op vervuild water. Daarnaast kunnen heel wat andere directe en indirecte oorzaken aan de basis liggen.

Hoe voorkomen

Algen kunnen soms moeilijk weg te krijgen zijn. Het is dus beter preventief te zijn en er alles aan te doen om hun aanwezigheid te voorkomen. Hieronder volgen enkele tips.

 

  • Doordat zonlicht de algengroei stimuleert, plaatst u de vijver best in de schaduw.
  • Zorg voor voldoende zuurstofplanten.
  • Controleer regelmatig de waterkwaliteit (zuurtegraad, hardheid en afvalstoffen).
  • Voeder de vissen niet te vaak, want voedselresten in het water kunnen algen opleveren.
  • Plaats indien mogelijk algeneters in het water.
  • Gebruik eventueel anti-algenmiddelen, maar let hiermee op want ze kunnen schade toebrengen aan het vijverleven.
Tags , , ,

Waar leg je best een vijver aan?

Als je een vijver wilt aanleggen, moet je ook bij de keuze van de locatie op een aantal zaken letten. Op de plek waar de vijver gaat komen, liggen best geen grote stenen, boomwortels of ondergrondse leidingen. Dat zou het graven alleen maar bemoeilijken.

Ook moet de bodem op de plek die je uitkiest stevig genoeg zijn, zodat de vijver niet verzakt. Stroomvoorziening is noodzakelijk om een vijverpomp of –fonteintje op aan te sluiten.

Zon en schaduw

Als je wilt dat je vijver gezond blijft, moet je ervoor zorgen dat deze een paar uur per dag rechtstreeks zonlicht krijgt. De zon warmt het water op, wat op koudere dagen goed is voor de vissen en andere dieren die in en rond de vijver leven. Maar te veel zonlicht is ook niet goed voor de vijver. Een te hoge temperatuur stimuleert namelijk de algengroei in de vijver.

Bomen en struiken

Je kan je vijver best niet te dichtbij bomen of grote struiken aanleggen. De wortels kunnen namelijk de vijverfolie beschadigen. In de herfst zullen er bovendien veel bladeren in het water terechtkomen. De vijver kan je dus best aanleggen op een beschutte plaats.

Wind

Als je je vijver aanlegt in een hoek van de tuin waar te veel wind is, kan het de opwarming van het water belemmeren. Op die manier kan de plantengroei verminderd worden. Te veel wind kan er ook toe leiden dat er tuinafval in het water terechtkomt. Daardoor zal de kwaliteit van het water verslechteren. Kies dus voor een beschutte locatie voor je vijver.

Tags , , ,

Filtersystemen voor vijvers en watertuinen

Elke vijver heeft nood aan een degelijk filtersysteem. Een vijver met water van goede kwaliteit heeft gezonde vissen en een mooier uitzicht.

Een filtersysteem moet afgestemd zijn op de grootte van de vijver. Indien jouw vijver tussen twee standaardgroottes valt, kies dan het grootste filtersysteem. Een filter kan immers nooit te groot zijn.

Filtersystemen voor vijvers tot 2500 liter

Bij de goedkoopste systemen plaats je de filter gewoon in de vijver. Een dergelijk systeem is makkelijk te plaatsen in een bestaande vijver. Om hem te reinigen moet je de filter uit de vijver halen.

Het minste onderhoud vraagt een extern afzuigsysteem aan de rand van de vijver. Het filtert het water beter dan de zuinige systemen en is makkelijker te reinigen. Voor vijvers in de nabijheid van bomen en planten heb je een extern afzuigsysteem met een extra filter nodig.

Vijvers tot 5500 liter

De goedkoopste systemen bestaan uit een onderwaterfilter in de vijver en een watervalfilter. De filter en de leidingen zijn zichtbaar onder het wateroppervlak. Om het systeem te reinigen, moet je de onderwaterfilter uit de vijver halen.

Een systeem met externe afzuiging en een watervalfilter vraagt het minste onderhoud. Dergelijke systemen filteren het water beter en zijn eenvoudig schoon te maken. De efficiëntste systemen omvatten een extern afzuigsysteem plus een externe filter. Deze zijn vooral geschikt voor vijvers in de buurt van bomen en zijn eenvoudig schoon te maken.

Vijvers tot 9500 liter

De goedkoopste systemen omvatten een onderwaterfilter en een externe filter. Het filtersysteem is zichtbaar onder het wateroppervlak. Om hem te reinigen, moet je de filter uit de vijver halen.
De makkelijk te onderhouden systemen en de efficiëntste systemen zijn gelijkaardig aan de filtersystemen voor vijvers tot 5500 liter, maar iets duurder.

Vijvers tot 13.000 liter

De goedkoopste systemen bestaan uit een extern afzuigsysteem en een watervalfilter. De pomp kan in het afzuigsysteem verwerkt worden, zodat de installatie niet zichtbaar is.

Vijvers die veel vissen bevatten, hebben een betere filtratie nodig en vereisen een extern afzuigsysteem plus een externe filter. Ook hier kan je de pomp in het afzuigsysteem verwerken.

Indien er bomen of struiken naast je vijver staan, moet dit systeem aangevuld worden met een extra filter. Deze filter kan je een eind van de vijver weg plaatsen. Deze systemen zijn duurder, maar zijn vervaardigd uit de beste kwaliteitsmaterialen.

Vijvers tot 20.000 liter

De goedkoopste systemen bestaan uit een extern afzuigsysteem en een watervalfilter. De pomp kan in het afzuigsysteem verwerkt worden, zodat de installatie niet zichtbaar is.

Vijvers die veel vissen bevatten, hebben een betere filtratie nodig en vereisen een extern afzuigsysteem plus een of meerdere externe filters. Ook hier kan je de pomp in het afzuigsysteem verwerken. Systemen als deze vragen weinig onderhoud.

Indien er bomen of struiken naast je vijver staan, heb je een extern afzuigsysteem nodig plus een filter met luchtdruk die je kan reinigen via een klep. Deze filter kan je een eind van de vijver weg plaatsen. Deze systemen zijn duurder, maar zijn vervaardigd uit de beste kwaliteitsmaterialen.

Vijvers tot 45.000 liter

De goedkoopste systemen omvatten een extern afzuigsysteem plus twee externe filters. De pomp kan in het afzuigsysteem geplaatst worden.

Efficiënter is een systeem met twee afzuigsystemen en twee externe filters. De filters kan je ofwel naast elkaar plaatsen om een brede waterval te creëren, ofwel gebruiken om twee aparte watervallen te creëren.

De efficiëntste systemen omvatten een of twee afzuigsystemen en een filter met luchtdruk die je kan reinigen via een klep. Deze filter kan je een eind van de vijver weg plaatsen. Deze systemen zijn duurder, maar zijn vervaardigd uit de beste kwaliteitsmaterialen.

Vijvers tot 75.000 liter

Voor grote vijvers heb je twee afzuigsystemen nodig plus een filter met luchtdruk die je kan reinigen via een klep. Deze systemen reinigen het water uitstekend en verwijderen alle blaadjes en afval. De filter kan je een eind van de vijver weg plaatsen. Deze systemen zijn duurder, maar zijn vervaardigd uit de allerbeste kwaliteitsmaterialen.

Tags , , ,

Bodembedekking in vijvers: de do’s en don’ts

Tegenwoordig maken mensen meer en meer gebruik van kiezels en stenen voor het bedekken van hun vijverbodem. Dat is een zeer eigenaardige trend, aangezien iedereen die ervaring heeft met vijvers weet dat dat absoluut not done is. Deze nieuwe trend is waarschijnlijk geïnspireerd op het gebruik van ‘sub-kiezelbodem’-filters in aquaria, maar is in feite een verkeerde toepassing van de techniek.

Waarom zijn stenen verkeerd?

Wanneer je kiezels of stenen op de bodem van je vijver legt, creëer je een dode zone of stagnatiezone. De stenen belemmeren de stroming, zodat het water niet goed circuleert in deze zone.

Een vijver bevat echter meestal vissen en/of planten, die allerlei soorten organisch materiaal produceren dat naar de bodem zinkt. Wanneer er bij de vijverbodem niet voldoende stroming is, blijft het organisch materiaal er liggen, zoals het geval is in een stagnatiezone. Bovendien is in een stagnatiezone het water, opnieuw door een gebrek aan stroming, arm aan opgeloste zuurstof. Als gevolg daarvan wordt het organisch materiaal op anorganische wijze afgebroken. Concreet betekent dit dat het organisch materiaal begint te vergaan en te verrotten.

Het resultaat…

Het eindresultaat van dergelijke verrottingsprocessen is de productie van schadelijke gassen en ziekteorganismen. Het effect daarvan op je vijver is desastreus: alle vissen sterven en het water begint te stinken als een beerput. Dat is ook precies wat er gebeurt in een aquarium wanneer de filter het begeeft of niet tijdig schoongemaakt wordt.

Wat moet je dan wel doen?

Plaats geen kiezels of stenen op de bodem van je vijver, tenzij het echt noodzakelijk is. Wanneer je stenen op de bodem wilt om een waterval of een natuurlijke stroom te simuleren, plaats ze dan ver genoeg uit elkaar en bed ze in mortel in. Zo kan het water rond de stenen stromen en wordt de afzetting van organisch afval tegen de stenen tot een minimum beperkt.

Indien de kiezels moeten functioneren als een filter, plaats ze dan zo dat je ze makkelijk kan reinigen. Alle filters moeten regelmatig gereinigd worden, zonder uitzondering, en dat geldt zeker ook voor kiezelfilters.

Moerassige bodems

Soms bouwt men een kiezelfilter in een vijver met een moerassige bodem. Een dergelijke filter is echter onmogelijk te reinigen. Bovendien vormt een vijver met een moerasbodem een allesbehalve gezonde leefomgeving voor vissen.

Watertuinen

In een vijver met waterplanten geeft een kiezelfilter vergelijkbare problemen. Sommige mensen denken dat de wortels van de waterplanten plaats bieden aan de organismen die organisch materiaal verteren, maar eigenlijk is een dergelijk filtersysteem enkel geschikt voor oplosbaar organisch materiaal. En zelfs dan nog wordt er bij zo’n aëroob verteringsproces afval geproduceerd, dat naar de bodem zinkt, zich daar bij de afgestorven bladeren, stengels en wortels voegt en begint te rotten.

Tags , , ,

Waterplanten kiezen voor je tuinvijver

Waterplanten ogen niet enkel mooi, ze bieden ook heel wat praktische voordelen. Waterplanten zijn natuurlijke filters die het water in je vijver zuiver houden en algengroei tegengaan. Bovendien verhinderen ze ook dat hongerige dieren aan de haal gaan met je vissen.

De juiste keuze

Wanneer je niet goed weet welke waterplanten je voor je vijver moet kiezen, gebruik dan in de eerste plaats je ogen. De beste manier om een vijver te krijgen waar je trots op bent, is zelf de planten kiezen die jij het mooist vindt. Natuurlijk kan je bij je keuze wel nog rekening houden met een aantal andere factoren.

Lotus

Lotusbladeren groeien aan het uiteinde van stengels die vastzitten aan een knol in de vijverbodem. De bloemen bloeien doorgaans van juni tot augustus en zijn verkrijgbaar in wit, geel en roze. Lotusplanten bloeien het best in de volle zon.

Wintervaste waterlelies

Leliebladeren drijven op het wateroppervlak en zitten vast aan de wortelstok via lange stengels. Bij wintervaste waterlelies zijn de bladeren steeds groen, hoewel sommige variëteiten een licht vlekkenpatroon vertonen en de jonge blaadjes van hybriden vaak een rode kleur hebben. De bloemen, die bloeien in de zomer, drijven eveneens op het wateroppervlak en zijn verkrijgbaar in talloze schakeringen van wit, geel, roze, oranje en rood.

Tropische waterlelies

Blauwe en paarse bloemen bestaan enkel bij de tropische waterlelievariëteiten. Er bestaat ook een aantal nachtbloeiende soorten, waarvan de bloemen opengaan bij zonsondergang en open blijven tot het midden van de ochtend.
De bloemen van tropische waterlelies zweven een paar centimeter boven het wateroppervlak, bloeien overvloediger en zijn geuriger dan de bloemen van de wintervaste variëteiten. Het nadeel is dat tropische waterlelies watertemperaturen hoger dan 20°C nodig hebben en dus pas laat in de lente tot bloei komen en de winter enkel overleven in warme streken.

Planten voor ondiep water

Sommige waterplanten verkiezen ondiep water en zijn dus bijzonder geschikt voor de minder diepe delen van je vijver. Deze groep omvat honderden waterplantenvariëteiten – keuze genoeg dus. Hou bij je keuze rekening met de zonbehoefte en groeihoogte van de planten, maar laat schoonheid het eerste en belangrijkste selectiecriterium zijn. Ook hier zijn er veel variëteiten die de winter niet overleven, maar uiteraard kan je deze niet-wintervaste variëteiten, net als tropische waterlelies, gewoon één seizoen kweken.

Lelieachtige planten

Deze planten hebben een gelijkaardige bloeiwijze als waterlelies. Hun wortels groeien in de vijverbodem, maar de bladeren en bloemen drijven op het wateroppervlak en zijn met de wortels verbonden via lange stengels. Deze planten zijn uitermate geschikt voor bedekking van het wateroppervlak.

Drijfplanten

Drijfplanten zijn eenvoudigweg planten die vrij ronddrijven en niet verankerd hoeven te worden in een bloempot. Drijfplanten bloeien doorgaans erg overvloedig. Daardoor kunnen ze de neiging vertonen om alles te overwoekeren en moeten ze tijdig bijgesneden worden.
Drijfplanten zijn bijzonder geschikt om algengroei tegen te gaan.

Onderwaterplanten

Onderwatergrassen vormen het hoofdbestanddeel van een tuinvijver. De gebruikelijkste soort is Anacharis (waterpest). Deze planten blijven volledig onder water en komen niet boven het wateroppervlak uit. Je plant ze best in potjes met kiezelsteentjes om ze op hun plaats te houden.

Waterplanten plaatsen

Bij het plaatsen van de waterplanten moet je rekening houden met een aantal dingen.
Ten eerste mag je niet vergeten dat deze planten nog zullen groeien. Geef ze dus voldoende plaats en kies bloempotten die te groot zijn. Dit betekent ook dat je niet zoveel planten moet kopen als je misschien wel denkt.

Ten tweede moet je rekening houden met de plaats van waaruit je de vijver het meest bezichtigt. Plaats bijvoorbeeld geen hoge planten voor waterlelies, want dan zie je je lelies niet meer van op je terras.

Ten derde moet je rekening houden met de beweging van het water. Vooral waterlelies hebben baat bij rustig water zonder al te veel stroming.

Tags , , , , , ,

Nieuwe vissen introduceren in je vijver

Wanneer je een nieuwe vissen introduceert in je vijver hoor je ze eerst in quarantaine te steken. Als je ze rechtstreeks in je vijver zou doen, kan dit schadelijk zijn voor hun gezondheid en het ecosysteem van je vijver. De volgende stappen zijn dus aangeraden bij de komst van nieuwe vissen.

1. Hou de vis in het zakje en steek het zakje in de vijver voor ongeveer 30 minuten. Als de vis niet in een zakje kwam kan je ze best in een quarantainetank steken. Zo kan het water in het zakje of de tank zich rustig aanpassen aan de temperatuur van het water in de vijver.

2. Zorg dat het water aangepast is voor de komst van je nieuwe vis, rekening houdend met het chloorgehalte, ammoniak, etc… Dit is zeer belangrijk voor de aanpassing aan de nieuwe omgeving van je vis. Als dit niet in orde is, heeft je nieuweling meer kans op sterven.

3. Na 30 minuten kan je wat water van de vijver in het zakje laten sijpelen. Dit kan je geleidelijk doen in intervallen van 10 minuten. Zo kan je vis zich aanpassen aan het water in de vijver. Zorg wel dat er geen water van het zakje overloopt naar de vijver.

4. Verwijder de vis voorzichtig van het zakje met een net en zet hem in de vijver, zorgend dat er geen water van het zakje in de vijver terecht komt.

5. Geef je nieuwe vis minstens 24 uur geen eten . Je kan dus best op voorhand ze nog eens eten geven, zodat ze die 24 uur niet te veel lijden.

6. Kois hebben de neiging te springen. Houd ze de eerste dagen in het oog. Goudvissen hebben dit minder, maar over het algemeen is het toch aangeraden elke nieuwe vis in de gaten te houden de eerste dagen. Let op het gedrag van je nieuwe vissen en vraag je af of er iets mis kan zijn.

Tags , ,

10 oorzaken voor stress bij vissen

Het mag dan een gekke gedachte zijn, maar niet alleen wij leven in een stressvolle omgeving. Ook vissen zijn gevoelig voor veranderingen in hun omgeving en een gestresseerde vis heeft een verhoogde kans op sterven. Wanneer vissen gestresseerd zijn, verlaagt hun immuunsysteem en worden ze aangevallen door allerlei bacteriën en parasieten. Dit is de top 10 van redenen waarom vissen sterven aan te veel stress.

1. Plotse veranderingen in pH-waarde. De pH-waarde in je vijver schommelt altijd, maar de kunst bestaat eruit deze wat te normaliseren. Te grote schommelingen zorgt voor een stressvolle omgeving voor je vissen. Je kan de bufferwaarde (KH) in het oog houden om je pH te stabiliseren.

2. Plotse veranderingen in temperatuur: Koi en goudvissen zijn koudbloedige dieren en kunnen dus veel temperaturen aan, maar plotse veranderingen kunnen stress veroorzaken. Kleine vijvers zijn het meest gevoelig voor temperatuurschommelingen. Een goede overdekking is dan aan te raden.

3. Onzekerheid: Vissen kunnen zich onzeker voelen in hun omgeving, zeker als het water een hoge transparantiegraad heeft en er roofvogels in de omgeving zijn. Indien je vissen al eens een confrontatie hebben gehad met een roofvogel bestaat er meer kans op stress. Zorg dan voor meer beschutting of een verstopplaats onder water.

4. Slecht dieet: Vissen hebben een gebalanceerd dieet nodig. Dit is niet zo ingewikkeld als het klinkt. Als je je vissen op tijd voedt, rekening houdend met de porties, dan kan er weinig mislopen. Er is een kwaliteitsverschil tussen de verschillende soorten vissenvoeding, maar deze is niet dramatisch.

5. Zuiverheid van het water: Elke vijver bevat in principe ammoniak, nitrieten en nitraten, maar het is belangrijk deze gehaltes zo laag mogelijk te houden. Een goed filtersysteem is dus de oplossing. Het water verversen kan ook helpen.

6. Toxische stoffen: In ons kraantjeswater zit chloor. Dit kan zorgen voor stress of zelfs de directe dood van je vissen. Zorg dus voor een goed filtersysteem en pas ook op voor pesticiden en meststoffen die in je vijver kunnen waaien door de wind.

7. Onvoldoende zuurstof: Vissen hebben onopgelost zuurstof nodig. Een kleinere hoeveelheid zuurstof kan het gevolg zijn aan teveel vissen, algen of onvoldoende luchttoevoer.

8. Overbevolking: Te veel is nooit goed. Het is beter een kleinere hoeveelheid vissen genoeg bewegingsvrijheid te geven. Dit zorgt ook voor een betere zuurstofhoeveelheid en houdt het nitrogeengehalte laag.

9. Fysische stress: Fysische stress kan het gevolg zijn van een wonde. Deze kunnen voortgekomen zijn van een roofdier of een scherpe rots in de vijver. Onnodig vissen vangen kan ook zorgen voor fysische stress.

10. Infectie: Vissen kunnen geïnfecteerd geraken door een soort pathogeen. Die vissen gaan op hun beurt dan weer stress ontwikkelen wat de immuniteit schaadt. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel met fatale gevolgen.

Tags , , , ,

Waterplanten: de juiste pot en grond kiezen

Wie zich wil verdiepen in de wereld van waterplanten kan best niet zomaar de eerste beste meststoffen of potten kiezen. Er is een groot verschil tussen de verschillende soorten en opties, met elk zijn voor-en nadelen. De beste manier om jezelf voor te bereiden is dus goed te weten wat de onderlinge verschillen zijn.

Potten

Potten met gaten voor drainage: Dit zijn de standaardpotten die je terugvindt in elke huis en tuinwinkel. Ze zijn goed geschikt voor gewone planten, maar voor waterplanten zijn ze minder geschikt. Gewone planten hebben de gaten in deze potten nodig om het water op te nemen in de potgrond, maar bij waterplanten gaat dat er anders aan toe. De potgrond gaat zich dan door de gaten verspreiden in je vijver en zo wordt het water vuil. Door de ontsnapte potgrond is er kans op de groei van algen.  Ze zijn dan wel goedkoop, maar niet geschikt voor waterplanten.

Manden: Deze hebben dezelfde nadelen als potten met gaten. Aangezien de manden geweven zijn, kan de potgrond zich makkelijk verspreiden in je vijver. Het voordeel aan manden is wel dat je plant in direct contact staat met het water en zo makkelijk voedingsstoffen kan opnemen, maar over het algemeen is deze methode afgeraden.

Potten zonder gaten: Dit is alvast een goede keuze voor waterplanten. Deze potten zijn gewoonlijk van plastiek en zijn speciaal ontworpen voor waterplanten. De potgrond blijft goed op zijn plaats vanwege het gesloten karakter van deze potten. Ze zijn ideaal voor waterplanten, maar het is wel van cruciaal belang dat het waterniveau niet onder de top van de pot gaat.

Potten uit stof: Dit is een tweede aanrader voor zij die waterplanten willen. Ze nemen de beste karaktereigenschappen van manden en potten met gaten, maar nemen de negatieve kantjes weg. Omdat de potten geweven zijn uit stof blijft de potgrond goed op zijn plaats, zonder dat ze gaat ontsnappen. Deze potten zijn ook heel flexibel zodat ze makkelijk overal geplaatst kunnen worden.

Potgrond

Klei: Dit is één van de betere keuzes voor waterplanten. Klei houdt je planten goed op zijn plaats en absorbeert de voedingstoffen uit het water. Enige nadeel is dat als de potgrond teveel klei bevat, er kans bestaat dat de wortels niet gaan groeien. Klei kan je makkelijk opgraven uit je tuin of kopen in de speciaalzaak.

Zand: Zand kan kleine plantjes op zijn plaats houden, maar grotere worden al moeilijk. Ze absorberen niet zo goed voedingstoffen als klei.

Grint: Grint kan gebruikt worden voor kleine plantjes, maar houdt voedingstoffen niet goed bij.

Verpakte waterpotgrond: Waterpotgrond bestaat uit kleine deeltjes klei en is dus ideaal voor waterplanten. Het houdt voedingstoffen goed bij en ankert je planten goed op zijn plaats.

Gewone potgrond: Dit is af te raden voor waterplanten. Gewone potgrond bevat teveel organische stoffen en is te licht.

Vezels: Vezels zoals steenwol of kokosnootvezel kunnen gebruikt worden voor waterplanten, maar ze houden voedingstoffen niet goed bij en kunnen alleen gebruikt worden voor kleine plantjes.

Tags , , , ,

Een goede verluchting van je tuinvijver

Je weet waarschijnlijk dat je vijver zuurstof nodig heeft. Maar hoe zorg je voor de juiste hoeveelheid en hoe geraak je aan die zuurstof?

Een stilstaande vijver kan enkel gassen uitwisselen aan het wateroppervlak. In zo’n vijver zal slechts een beperkt aantal vissen overleven.

Een vijver moet niet alleen zuurstof kunnen opnemen, maar hij moet ook koolzuurgas (=CO2=koolstofdioxide) en waterstofsulfide (=H2S) of andere gassen kunnen vrijlaten. Waterstofsulfide wordt gemaakt door anaërobe bacteriën die organisch materiaal afbreken op de bodem van de vijver. Op de bodem van de vijver is er minder zuurstof dan in de bovenlagen, zeker bij steen- of grindbodems. Anaërobe bacteriën hebben geen zuurstof nodig en zorgen voor verrotting in de bodem.

Als je een fontein of watervalletje of een andere vorm van stroming gebruikt, dan zorg je ervoor dat een grotere hoeveelheid water blootgesteld wordt aan de buitenlucht. Op die manier kan zuurstof gemakkelijker opgenomen worden en kunnen bepaalde gassen vrijgegeven worden.

Laat het water rondstromen in het diepe gedeelte van de vijver om de afbraak van organisch materiaal sneller te later verlopen. Zo wordt de kwaliteit van je water verbeterd. Wanneer het warm weer is, trek je best water vanuit de bodem van de vijver naar boven om het bloot te stellen aan de buitenlucht. Bovendien komt er dan zuurstofrijk water op de bodem, waardoor aërobe bacteriën organismen gaan afbreken. De vijver zal minder stinken dan bij het werk van anaërobe bacteriën.

Zorg ervoor dat je niet te veel planten in je vijver hebt staan. Omdat zuurstof wordt opgevangen aan de oppervlakte van het water, kan een dichtbeplante vijver deze zuurstofopname drastisch belemmeren. Als je toch je ganse vijver wilt volplanten, plaats dan ook een grote fontein of waterval.

Misschien lijkt het zo alsof meer onderwaterplanten voor meer zuurstof zorgen? Ze zorgen wel voor extra zuurstof wanneer het licht is, maar ’s nachts verbruiken ze die zuurstof gewoon weer. Daardoor is het mogelijk te veel onderwaterplanten te hebben in je vijver. Onderwaterplanten zijn wel belangrijk voor je vijver om voedingsstoffen op te gebruiken die de algen nodig hebben om te overleven.

Je kan slechts een beperkt aantal vissen in je vijver houden. Als je over een bepaalde hoeveelheid gaat, kan je waterkwaliteit afnemen en de gezondheid van de vissen in gevaar komen. Hoe warmer je water is, hoe minder zuurstof het kan vasthouden. In de winter heb je dus geen toegevoegde verluchting nodig, omdat het water koud is en omdat vissen dan trager ademhalen.

Concrete maatregelen voor een goed verluchte vijver

Je hebt te weinig verluchting als je vissen aan de oppervlakte komen om adem te happen of als je vijver overdreven begint te stinken. Wat kan je doen om zeker te zijn van voldoende zuurstof in je vijver?

vermindering van het planten- en vissenbestand bij buitensporige hoeveelheid
een krachtigere pomp als je waterval of fontein niet genoeg stroming biedt
een tweede pomp of een verluchtingspomp toevoegen

Bij heel warm weer kunnen er snel vissen sneuvelen. Een tweede pomp of een verluchtingspomp vermindert de kans op dode vissen. Je moet deze pomp zelfs niet per se laten werken. Als je eerste pomp het begeeft, kan je hem gewoon aanzetten als reservepomp.

Tags , , , , , ,

Houd algen onder controle met ultraviolet licht

Een UV-sterilisator is een beproefde manier om je water helder te houden, wanneer het troebel (=groen) gemaakt wordt door eencellige algen. Tegen meercellige algen daarentegen helpt zo’n installatie niet. Een UV-sterilisator in een vijver die toch nog groen blijft, mist zijn werking. Als je dit probleem ervaart, zou je het gemakkelijk moeten kunnen oplossen. Hier volgen de mogelijke oorzaken.

Eerste stap

Kijk of de lamp werkt. Je installatie moet voldoende UV-stralen schijnen, om te kunnen zien of hij aanstaat. Je mag wel niet recht in de lamp kijken. Als de lamp niet werkt, is de lamp of de stabilisator stuk, of is er een elektrisch probleem.

Slechte maat van UV-sterilisator

Elke sterilisator heeft zijn eigen ideale vijvergrootte en maximale doorstroomsnelheid. De doorstroomsnelheid kan niet overschreden worden. Als je pomp meer water laat doorstromen dan de installatie aankan, dan zal het water te snel stromen en laat hij niet genoeg tijd voor de sterilisator om de algen te vernietigen. De maximale grootte van je vijver kan wel overschreden worden, maar zorgt voor een reductie van de helderheid.

Versleten lamp

Ultraviolette lampen blijven niet meegaan. De levensduur van een lamp hangt af van het merk. Na de gegarandeerde levensduur, kan je je lamp misschien nog gebruiken, maar de hoeveelheid ultraviolet licht neemt sterk af. Als je lamp voorbij de levensverwachting is én je vijver kleurt groen, dan moet je de lamp vervangen. Gemiddeld kun je een UV-lamp een jaar lang gebruiken.

Slechte stabilisator

Als je lamp niet brandt, maar nog niet te oud is, dan is je stabilisator misschien stuk. Je zou deze kunnen vervangen. Een stabilisator kan stukgaan door overstroming, bliksem of andere krachtschommelingen.

Vuile mantel

De mantel die de lamp beschermt voor het water moet regelmatig schoongemaakt worden. Een laag bezinksel kan zich vasthechten aan de mantel, waardoor de UV-stralen niet goed kunnen doorschijnen. Meestal is je mantel gemaakt van kwarts, omdat dit meer UV doorlaat. Met andere woorden, je mantel is een duur gedeelte van de installatie. Wees dus zeer voorzichtig wanneer je die schoonmaakt.Zand en vuiligheid kunnen gewoon worden verwijderd met een doekje. Een wit laagje op de mantel kan een minerale afzetting zijn. Gebruik een zacht zuur zoals azijn.

Slechte plaatsing van je installatie

Het aspect van de plaatsing wordt vaak vergeten. De plaats waar je pomp het water binnenhaalt, moet zover mogelijk verwijderd zijn van de plaats waar het water terug in de vijver stroomt. Als de ingang van je pomp bijvoorbeeld vlak langs je watervalletje is, dan blijft een groot deel van het water op zijn plaats en mist het filtering en UV-behandeling.

Besluit

Een UV-sterilisator is geen noodzakelijkheid in een vijver, maar wel één van de belangrijkste luxeartikelen. UV kan zorgen voor mooi helder water, zonder de biologische filter en de planten te storen. Een UV-sterilisator is geen vervanging van de biologische filter. Een UV maakt enkel het water helder, maar zorgt niet voor een betere kwaliteit van het water. Een juist gebalanceerde vijver met een goede filtering is de weg naar een gezonde, propere vijver.

Tags , , , , , , ,