Tag

Nieuwe vissen introduceren in je vijver

Wanneer je een nieuwe vissen introduceert in je vijver hoor je ze eerst in quarantaine te steken. Als je ze rechtstreeks in je vijver zou doen, kan dit schadelijk zijn voor hun gezondheid en het ecosysteem van je vijver. De volgende stappen zijn dus aangeraden bij de komst van nieuwe vissen.

1. Hou de vis in het zakje en steek het zakje in de vijver voor ongeveer 30 minuten. Als de vis niet in een zakje kwam kan je ze best in een quarantainetank steken. Zo kan het water in het zakje of de tank zich rustig aanpassen aan de temperatuur van het water in de vijver.

2. Zorg dat het water aangepast is voor de komst van je nieuwe vis, rekening houdend met het chloorgehalte, ammoniak, etc… Dit is zeer belangrijk voor de aanpassing aan de nieuwe omgeving van je vis. Als dit niet in orde is, heeft je nieuweling meer kans op sterven.

3. Na 30 minuten kan je wat water van de vijver in het zakje laten sijpelen. Dit kan je geleidelijk doen in intervallen van 10 minuten. Zo kan je vis zich aanpassen aan het water in de vijver. Zorg wel dat er geen water van het zakje overloopt naar de vijver.

4. Verwijder de vis voorzichtig van het zakje met een net en zet hem in de vijver, zorgend dat er geen water van het zakje in de vijver terecht komt.

5. Geef je nieuwe vis minstens 24 uur geen eten . Je kan dus best op voorhand ze nog eens eten geven, zodat ze die 24 uur niet te veel lijden.

6. Kois hebben de neiging te springen. Houd ze de eerste dagen in het oog. Goudvissen hebben dit minder, maar over het algemeen is het toch aangeraden elke nieuwe vis in de gaten te houden de eerste dagen. Let op het gedrag van je nieuwe vissen en vraag je af of er iets mis kan zijn.

Tags , ,

Succesvol vissen verzorgen

Wanneer je een vijver aanlegt is het meer dan logisch dat je er vissen in wil. Vissen zijn niet alleen leuke dieren, maar maken ook integraal deel uit van het ecosysteem van je vijver. Je moet wel rekening houden met de grootte van de vijver, de voeding van de vissen en de kwaliteit van het water. Een aangelegde vijver is geen natuurlijke omgeving, het is dus jouw verantwoordelijkheid.

Hoeveel vissen mag ik hebben

Te veel vissen kunnen schadelijk zijn voor het ecosysteem in je vijver. Ze zorgen niet alleen voor een toename in ammoniak en nitrieten, maar ook voor een slechte zuurstoftoevoer. De hoeveelheid vis hangt voornamelijk af van je filtersysteem. Als je een slecht filtersysteem hebt dan ga je niet veel vissen kunnen houden in je vijver. Een grote filter zorgt dan weer dat je wat extra visjes kan houden. In principe kan je voor elke vierkante meter een goudvis voorzien. Voor een koi moet je toch zeker 2 vierkante meter rekenen.

Goede voeding

Er zijn twee dingen waar je rekening mee moet houden wanneer je je vissen voedt. Het moet de juiste hoeveelheid en het juiste soort voedsel zijn. Of je je vissen 3 maal per dag eten geeft, of 3 maal per week, dat maakt niet veel uit, zolang ze alles eten binnen 5 minuten. Visvoeding wordt snel slecht in het water en moet dus snel opgegeten worden. Het is makkelijk zelf in te schatten. Als je ze een handjevol eten geeft en als er na 5 minuten overschiet, dan kan je de volgende keer wat minder geven.

Welke voeding je moet geven hangt van de temperatuur van je vijver af. Op warmere dagen (15 tot 30°) gaat het metabolisme van de vissen sneller werken, dus kan je ze 2 tot 4 keer per dag voeden. Dan moet je ze voeding geven met veel proteïne zoals zomervoeding. Als het warmer wordt dan 30° moet je stoppen met voeden. Wanneer de temperatuur daalt (10 tot 15°) dan moet je ze maar 1 tot 2 keer per dag voeden met lage proteïnevoeding zoals herfstvoeding. Als het lager dan 10° wordt moet je stoppen met voeden. Op warme dagen kunnen je vissen soms naar het oppervlak komen en bedelen om eten. Weersta de verleiding.

Kwaliteit van het water

De kwaliteit van het water is heel belangrijk voor de gezondheid van je vissen. Slechte omstandigheden kunnen leiden tot stress en zelfs fataal aflopen. Wees zeker op je hoede voor pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen die je in je tuin gebruikt. Deze mogen niet in contact komen met je vijver.

Een pH-waarde van 6.6 tot 8.4 is veilig, eentje van 7 tot 7.8 is ideaal. De pH-waarde moet met mate aangepast worden, want een plotse verandering kan schadelijk zijn voor je vissen. Ammoniak zou nul moeten zijn in je vijver en moet dus onmiddellijk behandeld worden.

Een hoog nitrietgehalte betekent dat je ofwel te veel vissen, ofwel een filterprobleem hebt. Als je een nieuwe vijver hebt kan dit liggen aan het feit dat je filter nog niet een volledige cyclus aankan en moet je het water verversen. Dit kan een drietal weken duren.

Je kan het water van je vijver best 1 maal per week testen. Je kan dit best op hetzelfde tijdstip van de dag doen aangezien pH-waarden kunnen variëren doorheen de dag.

Tags , , , ,

10 oorzaken voor stress bij vissen

Het mag dan een gekke gedachte zijn, maar niet alleen wij leven in een stressvolle omgeving. Ook vissen zijn gevoelig voor veranderingen in hun omgeving en een gestresseerde vis heeft een verhoogde kans op sterven. Wanneer vissen gestresseerd zijn, verlaagt hun immuunsysteem en worden ze aangevallen door allerlei bacteriën en parasieten. Dit is de top 10 van redenen waarom vissen sterven aan te veel stress.

1. Plotse veranderingen in pH-waarde. De pH-waarde in je vijver schommelt altijd, maar de kunst bestaat eruit deze wat te normaliseren. Te grote schommelingen zorgt voor een stressvolle omgeving voor je vissen. Je kan de bufferwaarde (KH) in het oog houden om je pH te stabiliseren.

2. Plotse veranderingen in temperatuur: Koi en goudvissen zijn koudbloedige dieren en kunnen dus veel temperaturen aan, maar plotse veranderingen kunnen stress veroorzaken. Kleine vijvers zijn het meest gevoelig voor temperatuurschommelingen. Een goede overdekking is dan aan te raden.

3. Onzekerheid: Vissen kunnen zich onzeker voelen in hun omgeving, zeker als het water een hoge transparantiegraad heeft en er roofvogels in de omgeving zijn. Indien je vissen al eens een confrontatie hebben gehad met een roofvogel bestaat er meer kans op stress. Zorg dan voor meer beschutting of een verstopplaats onder water.

4. Slecht dieet: Vissen hebben een gebalanceerd dieet nodig. Dit is niet zo ingewikkeld als het klinkt. Als je je vissen op tijd voedt, rekening houdend met de porties, dan kan er weinig mislopen. Er is een kwaliteitsverschil tussen de verschillende soorten vissenvoeding, maar deze is niet dramatisch.

5. Zuiverheid van het water: Elke vijver bevat in principe ammoniak, nitrieten en nitraten, maar het is belangrijk deze gehaltes zo laag mogelijk te houden. Een goed filtersysteem is dus de oplossing. Het water verversen kan ook helpen.

6. Toxische stoffen: In ons kraantjeswater zit chloor. Dit kan zorgen voor stress of zelfs de directe dood van je vissen. Zorg dus voor een goed filtersysteem en pas ook op voor pesticiden en meststoffen die in je vijver kunnen waaien door de wind.

7. Onvoldoende zuurstof: Vissen hebben onopgelost zuurstof nodig. Een kleinere hoeveelheid zuurstof kan het gevolg zijn aan teveel vissen, algen of onvoldoende luchttoevoer.

8. Overbevolking: Te veel is nooit goed. Het is beter een kleinere hoeveelheid vissen genoeg bewegingsvrijheid te geven. Dit zorgt ook voor een betere zuurstofhoeveelheid en houdt het nitrogeengehalte laag.

9. Fysische stress: Fysische stress kan het gevolg zijn van een wonde. Deze kunnen voortgekomen zijn van een roofdier of een scherpe rots in de vijver. Onnodig vissen vangen kan ook zorgen voor fysische stress.

10. Infectie: Vissen kunnen geïnfecteerd geraken door een soort pathogeen. Die vissen gaan op hun beurt dan weer stress ontwikkelen wat de immuniteit schaadt. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel met fatale gevolgen.

Tags , , , ,

Een goede verluchting van je tuinvijver

Je weet waarschijnlijk dat je vijver zuurstof nodig heeft. Maar hoe zorg je voor de juiste hoeveelheid en hoe geraak je aan die zuurstof?

Een stilstaande vijver kan enkel gassen uitwisselen aan het wateroppervlak. In zo’n vijver zal slechts een beperkt aantal vissen overleven.

Een vijver moet niet alleen zuurstof kunnen opnemen, maar hij moet ook koolzuurgas (=CO2=koolstofdioxide) en waterstofsulfide (=H2S) of andere gassen kunnen vrijlaten. Waterstofsulfide wordt gemaakt door anaërobe bacteriën die organisch materiaal afbreken op de bodem van de vijver. Op de bodem van de vijver is er minder zuurstof dan in de bovenlagen, zeker bij steen- of grindbodems. Anaërobe bacteriën hebben geen zuurstof nodig en zorgen voor verrotting in de bodem.

Als je een fontein of watervalletje of een andere vorm van stroming gebruikt, dan zorg je ervoor dat een grotere hoeveelheid water blootgesteld wordt aan de buitenlucht. Op die manier kan zuurstof gemakkelijker opgenomen worden en kunnen bepaalde gassen vrijgegeven worden.

Laat het water rondstromen in het diepe gedeelte van de vijver om de afbraak van organisch materiaal sneller te later verlopen. Zo wordt de kwaliteit van je water verbeterd. Wanneer het warm weer is, trek je best water vanuit de bodem van de vijver naar boven om het bloot te stellen aan de buitenlucht. Bovendien komt er dan zuurstofrijk water op de bodem, waardoor aërobe bacteriën organismen gaan afbreken. De vijver zal minder stinken dan bij het werk van anaërobe bacteriën.

Zorg ervoor dat je niet te veel planten in je vijver hebt staan. Omdat zuurstof wordt opgevangen aan de oppervlakte van het water, kan een dichtbeplante vijver deze zuurstofopname drastisch belemmeren. Als je toch je ganse vijver wilt volplanten, plaats dan ook een grote fontein of waterval.

Misschien lijkt het zo alsof meer onderwaterplanten voor meer zuurstof zorgen? Ze zorgen wel voor extra zuurstof wanneer het licht is, maar ’s nachts verbruiken ze die zuurstof gewoon weer. Daardoor is het mogelijk te veel onderwaterplanten te hebben in je vijver. Onderwaterplanten zijn wel belangrijk voor je vijver om voedingsstoffen op te gebruiken die de algen nodig hebben om te overleven.

Je kan slechts een beperkt aantal vissen in je vijver houden. Als je over een bepaalde hoeveelheid gaat, kan je waterkwaliteit afnemen en de gezondheid van de vissen in gevaar komen. Hoe warmer je water is, hoe minder zuurstof het kan vasthouden. In de winter heb je dus geen toegevoegde verluchting nodig, omdat het water koud is en omdat vissen dan trager ademhalen.

Concrete maatregelen voor een goed verluchte vijver

Je hebt te weinig verluchting als je vissen aan de oppervlakte komen om adem te happen of als je vijver overdreven begint te stinken. Wat kan je doen om zeker te zijn van voldoende zuurstof in je vijver?

vermindering van het planten- en vissenbestand bij buitensporige hoeveelheid
een krachtigere pomp als je waterval of fontein niet genoeg stroming biedt
een tweede pomp of een verluchtingspomp toevoegen

Bij heel warm weer kunnen er snel vissen sneuvelen. Een tweede pomp of een verluchtingspomp vermindert de kans op dode vissen. Je moet deze pomp zelfs niet per se laten werken. Als je eerste pomp het begeeft, kan je hem gewoon aanzetten als reservepomp.

Tags , , , , , ,

Hoe houd je vijveralgen onder controle?

Algen zijn hét onderwerp van gesprek bij nieuwe vijvereigenaars. Het is dan ook vaker aan de orde bij nieuwe vijvers dan bij oude. Oudere vijvers hebben vaak een juiste balans tussen planten en dierlijk leven.

Eén van de belangrijkste dingen die je moet doen wanneer je een nieuwe vijver maakt, is een degelijke uitrusting installeren. De pomp die je installeert in een ‘watertuin’ zou minstens de helft van het totale watervolume moeten doen stromen. ‘Watertuin’ (of ‘tuinvijver’) staat voor een vijver met voornamelijk planten en enkele vissen. Een visvijver heeft dan weer weinig planten en veel of grote vissen waardoor meer filtering nodig is. Bij zulk type vijver laat je best elk uur de volledige hoeveelheid water doorstromen.

Behalve het water laten stromen, wil je het ook filteren. De pomp moet het water door een filter laten stromen. De filter moet gepast zijn voor de grootte van je vijver. Biologische filtering heeft een aantal weken tot maanden nodig om tot volledige efficiëntie te komen. De filter moet non-stop aan staan.

Degelijke constructie

Een ander belangrijk criterium om goede waterkwaliteit te verkrijgen, is de manier waarop je vijver gebouwd is. 40% van de oppervlakte van de vijver moet diep gaan, d.w.z. minstens 60 cm. voor een plantenvijver en minstens 90 cm. voor een visvijver. 30% van de oppervlakte moet een gemiddelde diepte hebben van 30 tot 60 cm. en de overblijvende 30% minstens 30 tot 45 cm. Een kleine helling naar het diepste punt zorgt voor een gemakkelijkere verwijdering van puin uit de vijver.

Daarenboven kan je een vijverskimmer gebruiken, die al meer dan 85% van het puin kan verwijderen voordat het zinkt. De vijver moet ook zo gebouwd zijn dat het regenwater dat door de tuin afloopt niet in je vijver terechtkomt. Dit water kan organisch materiaal meenemen (dat voedsel bevat voor algen), meststof of chemicaliën.

Een vijver gemaakt van beton, kalksteen of marmer zal waarschijnlijk een grotere pH-waarde hebben. Het belangrijkste gevolg is een sterkere algengroei.

Degelijk onderhoud

Een kleine puinophoping op de bodem van je vijver is normaal. Als dit laagje beperkt blijft, is verwijdering niet nodig. Als je een klein putje hebt in het diepste punt van je vijver, komt dit puin samen in een relatief klein stukje van de bodem. Zo kan je het puin gemakkelijk in één keer weghalen. Stukken losse algen en dode bladeren kunnen verwijderd worden met een zeefnetje. Als het puin te fijn is om met een zeefje verwijderd te worden, gebruik je een vijverstofzuiger.

Degelijk plantenbestand

Voor een plantenvijver is het belangrijk dat je de juiste plantencombinaties en hoeveelheden aanhoudt. Onderwaterplanten gebruiken voedingsstoffen voor hun eigen groei waardoor ze het voedsel van de algen afnemen. Zorg ook voor een bedekking met drijvende planten voor twee derde van de oppervlakte: er zal minder zonlicht kunnen doordringen in het water. Op die manier blijft het water frisser en worden de algen vernietigd door een gebrek aan zonlicht.
Je hebt je vijver degelijk gebouwd, de filter en pomp juist geïnstalleerd, de juiste hoeveelheid en combinatie van planten gebruikt en je hebt geen buitensporig vissenbestand. Toch kan je nog enkele algen hebben, vooral bij een jonge vijver. Naarmate de jaren voorbijgaan, zullen de algen minder en minder frequent voorkomen.

Bijkomende methoden voor de beheersing van algen

Wat kan je doen als je zelfs al in de eerste jaren af wilt van die algen? Je kan nuttige bacteriën toevoegen aan je vijver. Deze kun je gewoon in de speciaalzaak kopen. Ze zorgen naast een goede waterkwaliteit ook voor een vermindering van geurtjes, verbeteren de gezondheid van je vissen, verminderen de hoeveelheid slijk en natuurlijk de hoeveelheid algen. Als je probleem groen water is, kan je een UV-sterilisator installeren.

Denk eraan dat vissen en visvoeding zorgen voor extra voedingsstoffen in je vijver, en daardoor voor extra voeding voor algen.

Samenvatting:

1. Zorg dat regenwater vanuit je tuin niet in je vijver terechtkomt. Beperk modder en ander puin in je vijver.
2. Houd niet te veel vissen in je vijver en geef ze niet te veel eten.
3. Installeer een biologische filter.
4. Gebruik voldoende waterplanten: onderwaterplanten en drijvende waterplanten.
5. Voeg nuttige bacteriën toe.
6. Installeer een UV-sterilisator als je water groen ziet van de algen.

Tags , , , ,

Acht tips om leven te brengen in je vijver

Na een lange koude winter kan je vijver serieuze winterschade opgelopen hebben. Daarom is het belangrijk om terug leven in je vijver te blazen wanneer de lente begint. In acht stappen kan je van een, door de winter geteisterde, vijver weer een levende oase maken.

1. Inspecteer de vijver

Allereerst bekijk je jouw vijver grondig. Controleer of er geen zware schade is door vrieskou of stormen. Indien je schade aan de vijver vaststelt, dien je deze zo snel mogelijk te repareren.

2. Grote schoonmaak van de vijver

Hoe goed je voorbereidingen voor de winter ook waren, meestal ligt je vijver er in het voorjaar verloederd bij. Om te beginnen haal je alle bladeren uit je vijver, ook diegene die tot op de bodem zijn gezakt. Verwijder daarna alle plantenresten die nog in de vijver liggen van het afgelopen jaar. Best kan je ook enzymen en bacteriën aan je vijver toevoegen om de natuurlijke balans in evenwicht te houden.

3. Start de pomp op

Indien je de pomp van je vijver uitzet in de winter, start hem dan terug op in het voorjaar. Een goede tip is om de pomp aan te sluiten als het water ongeveer een temperatuur van 10 graden heeft. Let goed op wanneer je de pomp terug inschakelt, blijf de eerste uren in de buurt. Indien je pomp winterschade heeft opgelopen kan je dit dan tijdig opmerken.

4. Start de filter op

Naast het aanzetten van de pomp, mag je niet vergeten om de filter zuiver te maken. Zelfs al is de filter inactief geweest in de winter, maak je hem toch best volledige zuiver.

5. Test het water

Als de winter voorbij is, is het belangrijk om altijd je waterkwaliteit te meten. Het ammoniak- en nitraatgehalte van de vijver moet nog steeds nul zijn. Indien dit niet het geval is, begin je best met deze stoffen te verwijderen uit je vijver.

6. Vissen

In de lente is de kans op ziekten en ontstekingen bij vissen erg groot. Daarom dien je ervoor te zorgen dat bepaalde bacteriën niet in je vijver voorkomen. Je kan daarnaast ook voeding met medicatie aan je vissen geven.

7. Voederen

Je vissen hebben terug voeding nodig wanneer het water een temperatuur heeft van meer dan 10 graden. Indien het water minder graden bedraagt, is het af te raden om al voeding in je vijver te doen.

8. Planten

Eveneens is het tijd om je planten te gaan revitaliseren bij een temperatuur van meer dan 10 graden. Geef ze voldoende voedingsstoffen en haal planten weg op plaatsen waar ze de kans niet krijgen om verder te groeien.

Tags , , , , , ,
test