Bodembedekking in vijvers: de do’s en don’ts

Tegenwoordig maken mensen meer en meer gebruik van kiezels en stenen voor het bedekken van hun vijverbodem. Dat is een zeer eigenaardige trend, aangezien iedereen die ervaring heeft met vijvers weet dat dat absoluut not done is. Deze nieuwe trend is waarschijnlijk geïnspireerd op het gebruik van ‘sub-kiezelbodem’-filters in aquaria, maar is in feite een verkeerde toepassing van de techniek.

Waarom zijn stenen verkeerd?

Wanneer je kiezels of stenen op de bodem van je vijver legt, creëer je een dode zone of stagnatiezone. De stenen belemmeren de stroming, zodat het water niet goed circuleert in deze zone.

Een vijver bevat echter meestal vissen en/of planten, die allerlei soorten organisch materiaal produceren dat naar de bodem zinkt. Wanneer er bij de vijverbodem niet voldoende stroming is, blijft het organisch materiaal er liggen, zoals het geval is in een stagnatiezone. Bovendien is in een stagnatiezone het water, opnieuw door een gebrek aan stroming, arm aan opgeloste zuurstof. Als gevolg daarvan wordt het organisch materiaal op anorganische wijze afgebroken. Concreet betekent dit dat het organisch materiaal begint te vergaan en te verrotten.

Het resultaat…

Het eindresultaat van dergelijke verrottingsprocessen is de productie van schadelijke gassen en ziekteorganismen. Het effect daarvan op je vijver is desastreus: alle vissen sterven en het water begint te stinken als een beerput. Dat is ook precies wat er gebeurt in een aquarium wanneer de filter het begeeft of niet tijdig schoongemaakt wordt.

Wat moet je dan wel doen?

Plaats geen kiezels of stenen op de bodem van je vijver, tenzij het echt noodzakelijk is. Wanneer je stenen op de bodem wilt om een waterval of een natuurlijke stroom te simuleren, plaats ze dan ver genoeg uit elkaar en bed ze in mortel in. Zo kan het water rond de stenen stromen en wordt de afzetting van organisch afval tegen de stenen tot een minimum beperkt.

Indien de kiezels moeten functioneren als een filter, plaats ze dan zo dat je ze makkelijk kan reinigen. Alle filters moeten regelmatig gereinigd worden, zonder uitzondering, en dat geldt zeker ook voor kiezelfilters.

Moerassige bodems

Soms bouwt men een kiezelfilter in een vijver met een moerassige bodem. Een dergelijke filter is echter onmogelijk te reinigen. Bovendien vormt een vijver met een moerasbodem een allesbehalve gezonde leefomgeving voor vissen.

Watertuinen

In een vijver met waterplanten geeft een kiezelfilter vergelijkbare problemen. Sommige mensen denken dat de wortels van de waterplanten plaats bieden aan de organismen die organisch materiaal verteren, maar eigenlijk is een dergelijk filtersysteem enkel geschikt voor oplosbaar organisch materiaal. En zelfs dan nog wordt er bij zo’n aëroob verteringsproces afval geproduceerd, dat naar de bodem zinkt, zich daar bij de afgestorven bladeren, stengels en wortels voegt en begint te rotten.

Andere interessante artikels:
© 2024 · huisentuininformatie.be Merken en domeinen zijn eigendom van Internet Ventures. Website beheerd door Volo Media.