Een goede verluchting van je tuinvijver

Je weet waarschijnlijk dat je vijver zuurstof nodig heeft. Maar hoe zorg je voor de juiste hoeveelheid en hoe geraak je aan die zuurstof?

Een stilstaande vijver kan enkel gassen uitwisselen aan het wateroppervlak. In zo’n vijver zal slechts een beperkt aantal vissen overleven.

Een vijver moet niet alleen zuurstof kunnen opnemen, maar hij moet ook koolzuurgas (=CO2=koolstofdioxide) en waterstofsulfide (=H2S) of andere gassen kunnen vrijlaten. Waterstofsulfide wordt gemaakt door anaërobe bacteriën die organisch materiaal afbreken op de bodem van de vijver. Op de bodem van de vijver is er minder zuurstof dan in de bovenlagen, zeker bij steen- of grindbodems. Anaërobe bacteriën hebben geen zuurstof nodig en zorgen voor verrotting in de bodem.

Als je een fontein of watervalletje of een andere vorm van stroming gebruikt, dan zorg je ervoor dat een grotere hoeveelheid water blootgesteld wordt aan de buitenlucht. Op die manier kan zuurstof gemakkelijker opgenomen worden en kunnen bepaalde gassen vrijgegeven worden.

Laat het water rondstromen in het diepe gedeelte van de vijver om de afbraak van organisch materiaal sneller te later verlopen. Zo wordt de kwaliteit van je water verbeterd. Wanneer het warm weer is, trek je best water vanuit de bodem van de vijver naar boven om het bloot te stellen aan de buitenlucht. Bovendien komt er dan zuurstofrijk water op de bodem, waardoor aërobe bacteriën organismen gaan afbreken. De vijver zal minder stinken dan bij het werk van anaërobe bacteriën.

Zorg ervoor dat je niet te veel planten in je vijver hebt staan. Omdat zuurstof wordt opgevangen aan de oppervlakte van het water, kan een dichtbeplante vijver deze zuurstofopname drastisch belemmeren. Als je toch je ganse vijver wilt volplanten, plaats dan ook een grote fontein of waterval.

Misschien lijkt het zo alsof meer onderwaterplanten voor meer zuurstof zorgen? Ze zorgen wel voor extra zuurstof wanneer het licht is, maar ’s nachts verbruiken ze die zuurstof gewoon weer. Daardoor is het mogelijk te veel onderwaterplanten te hebben in je vijver. Onderwaterplanten zijn wel belangrijk voor je vijver om voedingsstoffen op te gebruiken die de algen nodig hebben om te overleven.

Je kan slechts een beperkt aantal vissen in je vijver houden. Als je over een bepaalde hoeveelheid gaat, kan je waterkwaliteit afnemen en de gezondheid van de vissen in gevaar komen. Hoe warmer je water is, hoe minder zuurstof het kan vasthouden. In de winter heb je dus geen toegevoegde verluchting nodig, omdat het water koud is en omdat vissen dan trager ademhalen.

Concrete maatregelen voor een goed verluchte vijver

Je hebt te weinig verluchting als je vissen aan de oppervlakte komen om adem te happen of als je vijver overdreven begint te stinken. Wat kan je doen om zeker te zijn van voldoende zuurstof in je vijver?

vermindering van het planten- en vissenbestand bij buitensporige hoeveelheid
een krachtigere pomp als je waterval of fontein niet genoeg stroming biedt
een tweede pomp of een verluchtingspomp toevoegen

Bij heel warm weer kunnen er snel vissen sneuvelen. Een tweede pomp of een verluchtingspomp vermindert de kans op dode vissen. Je moet deze pomp zelfs niet per se laten werken. Als je eerste pomp het begeeft, kan je hem gewoon aanzetten als reservepomp.

Andere interessante artikels:
© 2024 · huisentuininformatie.be Merken en domeinen zijn eigendom van Internet Ventures. Website beheerd door Volo Media.